ГДЗ по Алгебре Профільний рівень 10 класс Мерзляк 2010

Авторы: Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.
Класс: 10
Предмет: Алгебра

Выберите подходящее издание решебника
  1. Алгебра 10 класс З поглибленим вивченням математики Мерзляк 2010
  2. Алгебра 10 класс Профільний рівень Мерзляк 2010
  3. Алгебра 10 класс Збірник задач і контрольних робіт Мерзляк 2011
  4. Алгебра 10 класс Академічний рівень Мерзляк 2016
Готовые задания
§ 1. МНОЖИНИ. ОПЕРАЦІЇ НАД МНОЖИНАМИ:
1. Множина та її елементи:
10-11-15-16 2. Підмножина. Операції над множинами:
31-32-33-35-36-37-39-40-43-46-49 3. Скінченні множини, взаємно однозначна відповідність:
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 4. Нескінченні множини. Зліченні множини:
62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 § 2. ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ:
5. Повторення та розширення відомостей про функцію:
88-89 90-93-94 95-97-98 73-74-76-77-78-79-80 81-82-83-84-85-86-87 6. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції:
109-110-111-112-113 101-102-103-104-106-107-108 116-117-123-124-125-131-132-133 7. Парні і непарні функції:
162-163 9.:
214-215 202-203-205-207-212-213 12. Метод інтервалів:
253 254 255 256 258 259 260 261 262 263 265 266 268 13. Рівняння й нерівності з параметрами:
270 271 272 273 274 276 277 278 279 280 281 283 285 286 288 290 14. Рівняння і нерівності, які містять знак модуля:
292 295 296 297 298 301 304 306 308 309 311 313 316 318 320 15. Рівняння з двома змінними та його графік:
321 322 324 329 332 334 337 16. Нерівності з двома змінними:
339 341 342 344 345 348 351 352 346-347 17. Системи нерівностей із двома змінними:
354 355 356 358 359 362 363 364 18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу:
366 371 372 374 377 382 19. Алгебраїчні рівняння:
386 387 20. Метод математичної індукції:
391 392 393 394 398 402 § 3. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ:
21. Степенева функція:
417 418 419 420 423 424 427 428 432 433 22. Степенева функція з цілим показником:
445 446 448 449 450 23. Означення кореня n-го степеня:
473 476 478 479 480 481 482 483 25. Тотожні перетворення виразів:
543 26. :
548 549 550 551 552 566 567 568 569 570 571 572 573 574 27. Означення степеня з раціональним показником:
590 591 592 28. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником:
611 612 29. Ірраціональні рівняння:
613 616 617 629 630 30. Метод рівносильних перетворень:
632 633 635 637 639 640 31. Різні прийоми розв'язання ірраціональних рівнянь та їх систем:
645 646 647 648 650 652 653 654 32. Ірраціональні нерівності:
662 664 665 666 667 § 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ:
33. Радіанне вимірювання кутів:
692 693 694 34. Тригонометричні функції числового аргументу:
703 704 712 36. Періодичні функції:
743 744 37. Властивості і графіки функцій y=sinx i y=cosx:
761 762 763 766 775 776 777 778 38. Властивості і графіки функції y = tgx i y = ctgx:
793 794 39. Основні співвідношення між тригонометричними функціями:
803 811 812 813 815 40. Формули додавання:
843 845 846 847 848 849 850 851 853 855 857 858 859 861 42. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів:
898 899 901 909 910 911 912 915 924 926 929 930 932 43. Формули для пертворення суми і різниці у добуток:
938 949 951 § 5. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ:
46. Рівняння cos x = b:
979 981 982 984 986 988 991 47. Рівняння sin x = b:
1007 1009 1013 48. Рівняння tg x = b i ctgx = b:
1032 49. Рівняння y = arccos x i y = arcsіn x:
1036 1058 1061 1063 1070 1071 1072 50. Функція y = arctg x i y = arcctg x:
1077 1081 1082 1083 1084 1088 1089 1091 51. Тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних:
1126 1130 1133 52. Розв’язування тригонометричних рівнянь:
1145
Решебник гдз по Алгебре Профільний рівень для 10 класса Мерзляк Полонський Якір 2010. Ответы на упражнения и задания на сайте ТопГДЗ из Алгебре Профільний рівень 10 класса 2010 Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С. позволят вам проверить правильность выполнения домашнего и школьного задания онлайн.