ГДЗ по Алгебре 8 класс Біляніна 2008

Авторы: Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М.
Класс: 8
Предмет: Алгебра

Выберите подходящее издание решебника
  1. Алгебра 8 класс Біляніна 2008
  2. Алгебра 8 класс Для русских школ Билянина 2008
Готовые задания
Додаткові матеріали:
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 583 586 592 593 594 595 597 598 600 601 602 604 605 606 607 608 609 610 613 614 615 616 617 618 619 620 621 623 624 625 626 627 630 631 632 633 634 635 637 638 639 640
Розділ 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних:
Параграф 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних:
Вправи для закріплення:
Визначення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Вправи для повторення:
20 21 22 23 24 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 2. Раціональній дріб. Основна властивість дробу:
Вправи для закріплення:
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Вправи для повторення:
45 46 47 48 49 50 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками:
Вправи для закріплення:
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Вправи для повторення:
63 64 65 66 68 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 4. Додавання і віднімання з різними знаменниками:
Вправи для закріплення:
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Вправи для повторення:
80 81 82 83 84 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Завдання в тестовій формі:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 Параграф 5. Множення та ділення дробів:
Вправи для закріплення:
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 Вправи для повторення:
107 108 109 110 111 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 6. Тотожні перетворення раціональних виразів:
Вправи для закріплення:
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 Вправи для повторення:
130 131 132 133 134 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Повторення курсу алгебри за 7 клас:
Загальне правило 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 Параграф 7. Раціональні рівняння:
Вправи для закріплення:
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Вправи для повторення:
152 153 155 156 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Завдання в тестовій формі:
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Параграф 8. Степінь з цілим показником і його властивості:
Вправи для закріплення:
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Вправи для повторення:
170 171 172 173 174 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 9. Стандартний вигляд числа:
Вправи для закріплення:
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 189 190 191 192 193 194 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 Параграф 10. Функція y=k-x її графік та властивості:
Вправи для закріплення:
195 197 198 199 200 202 203 204 205 206 207 208 209 213 Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа:
Вправи для закріплення:
242 247 Параграф 13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь:
258 263 267 Параграф 14. Раціональні числа. Іраціональні числа. Числові множини:
Вправи для закріплення:
279 280 285 286 297 301 Параграф 15. Арифметический квадратный корінь з добутку і дроба:
Вправи для закріплення:
308 310 312 Параграф 16. Арифметический квадратный корінь із степеня. Тотожність:
Вправи для закріплення:
333 336 339 Параграф 17. Винесення множника з-під знака кореня:
Вправи для закріплення:
352 355 357 Параграф 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені:
Вправи для закріплення:
368 370 373 376 377 379 383 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 19. Функція y=корінь x, іі графік та властивості:
393 398 401 403 405 407 Завдання в тестовій формі:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Розділ 3. Квадратні рівняння:
Параграф 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння:
417 418 420 423 424 426 427 428 Вправи для самооцінювання:
Пояснення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 21. Формула коренів квадратного рівняння:
436 438 440 442 444 446 448 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 22. Теорема Вієта:
459 463 465 466 468 470 Завдання в тестовій формі:
Пояснення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 23. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники:
479 484 486 488 489 Вправи для самооцінювання:
Загальне правило 1 4 5 7 8 9 Параграф 24. Розв'зування рівнянь, які зводяться до квадратних:
489 500 504 507 511 512 514 516 518 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Параграф 25. Розв'язання задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь:
526 528 529 531 532 534 536 537 540 542 543 548 553 Завдання в тестовій формі:
Пояснення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Вправи для самооцінювання:
1 2 3 6 7 8 9 4-5
Решебник гдз по Алгебре для 8 класса Біляніна Кінащук Черевко 2008. Ответы на упражнения и задания на сайте ТопГДЗ из Алгебре 8 класса 2008 Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М. позволят вам проверить правильность выполнения домашнего и школьного задания онлайн.