ГДЗ по Физике Збірник задач 8 класс Ненашев 2011

Авторы: Ненашев І.Ю.
Класс: 8
Предмет: Физика

Готовые задания
1. Відносність руху. Траєкторія:
Задачі для допитливих:
1.24-1.25-1.26
1 рівень:
1.1-1.9
2 рівень:
1.10-1.18
3 рівень:
1.19-1.26
2. Швидкість руху. Відносність швидкості. Одиниці швидкості:
Задачі для допитливих:
2.36-2.37-2.38
1 рівень:
2.1-2.10
2 рівень:
2.11-2.29
3 рівень:
2.30-2.35
3. Середня швидкість:
Задачі для допитливих:
3.26-3.27-3.28
1 рівень:
3.1-3.4
2 рівень:
3.5-3.18
3 рівень:
3.19-3.25
4. Графіки руху тіла:
Задачі для допитливих:
4.26-4.27
1 рівень:
4.1-4.7
2 рівень:
4.8-4.15
3 рівень:
4.16-4.25
5. Період та обертова частота:
Задачі для допитливих:
5.15-5.18
1 рівень:
5.1-5.8
2 рівень:
5.9-5.12
3 рівень:
5.13-5.14
6. Амплітуда, період і частота коливань:
1 рівень:
6.1-6.10
2 рівень:
6.11-6.19
3 рівень:
6.20-6.21
7. Звук, його поширення та сприймання людиною. Ультра- ті інфразвук:
Задачі для допитливих:
7.33-7.36
1 рівень:
7.1-7.11
2 рівень:
7.12-7.22
3 рівень:
7.23-7.30
8. Взаємодія тіл. Інерція:
Задачі для допитливих:
8.28-8.31
1 рівень:
8.1-8.6
2 рівень:
8.7-8.22
3 рівень:
8.23-8.26
9. Маса як міра інертності тіл. Сила додавання сил:
Задачі для допитливих:
9.25-9.27
1 рівень:
9.1-9.4
2 рівень:
9.5-9.13
3 рівень:
9.14-9.24
10. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість:
1 рівень:
10.1-10.8
2 рівень:
10.9-10.24
3 рівень:
10.25-10.30
11. Сила пружності. Закон Гука. Динамометри:
Задачі для допитливих:
11.18-11.19
1 рівень:
11.1-11.4
2 рівень:
11.5-11.12
3 рівень:
11.13-11.17
12. Тертя. Сила тертя:
Задачі для допитливих:
12.38-12.41
1 рівень:
12.1-12-8
2 рівень:
12.9-12-17
3 рівень:
12.18-12.37
13. Момент сили. Умова рівноваги важеля:
Задачі для допитливих:
13.19-13.22
1 рівень:
13.1-13.6
2 рівень:
13.7-13.10
3 рівень:
13.11-13.18
14. Блоки:
Задачі для допитливих:
14.21-14.24
1 рівень:
14.1-14.5
2 рівень:
14.6-14.12
3 рівень:
14.13-14.19
15. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску:
Задачі для допитливих:
15.29-15.31
1 рівень:
15.1-15.5
2 рівень:
15.6-15.21
3 рівень:
15.22-15.28
16. Тиск газів та рідин:
Задачі для допитливих:
16.27-16.30
1 рівень:
16.1-16.7
2 рівень:
16.8-16.14
3 рівень:
16.15-16.26
17. Закон Паскаля. Сполучені посудини:
Задачі для допитливих:
17.24-17.27
1 рівень:
17.1-17.13
2 рівень:
17.14-17.15
3 рівень:
17.16-17.23
18. Атмосферний тиск. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти:
Задачі для допитливих:
18.29-18.33
1 рівень:
18.1-18.7
2 рівень:
18.8-18.19
3 рівень:
18.20-18.28
19. Манометри. Гідравлічні машини. Насоси:
1 рівень:
19.1-19.7
2 рівень:
19.8-19.19
3 рівень:
19.20-19.22
20. Виштовхувальна сила. Закон Архимеда:
Задачі для допитливих:
20.32-20.34
1 рівень:
20.1-20.5
2 рівень:
20.5-20.22
3 рівень:
20.23-20.31
21. Плавання тіл:
Задачі для допитливих:
21.28-21.33
1 рівень:
21.1-21.8
2 рівень:
21.9-21.17
3 рівень:
21.18-21.27
22. Механічна робота. Одиниці роботи:
Задачі для допитливих:
22.19-22.23
1 рівень:
22.1-22.6
2 рівень:
22.7-22.13
3 рівень:
22.14-22.18
23. Потужність:
Задачі для допитливих:
23.24-23.25
1 рівень:
23.1-23.4
2 рівень:
23.5-23.16
3 рівень:
23.123.23
24. Енергія. Закон збереження та перетворення енергії:
Задачі для допитливих:
24.36-24.41
1 рівень:
24.1-24.15
2 рівень:
24.16-24.28
3 рівень:
24.29-24.35
25. Прості механізми. "Золоте правило механіки". ККД простих механізмів:
Задачі для допитливих:
25.21-25.26
1 рівень:
25.1-25.6
2 рівень:
25.7-25.12
3 рівень:
25.13-25.20
26. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання:
1 рівень:
26.1-26-4
2 рівень:
26.5-26.7
3 рівень:
26.8-26.16
27. Внутрішня енергія. Зміна внутрішньої енергії:
1
28. Кількість теплоти, яка йде на нагрівання тіла або виділяється під час його охолодження. Питома теплоємність:
Задачі для допитливих:
28.33-28.35
1 рівень:
28.1-28.6
2 рівень:
28.7-28.32
3 рівень:
28.24-28.32
29. Тепловий баланс:
Задачі для допитливих:
29.13
1 рівень:
29.1-29.2
2 рівень:
29.3-29.8
3 рівень:
29.9-29.12
30. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника:
Задачі для допитливих:
30.22
1 рівень:
30.1-30.7
2 рівень:
30.8-30.17
3 рівень:
30.18-30.21
31. Теплові двигуни. ККД теплових двигунів:
1 рівень:
31.1-31.9
2 рівень:
31.10-31.26
3 рівень:
31.27-31.30
32. Плавлення і кристалізація. Питома теплота плавлення:
Задачі для допитливих:
32.49-32.51
1 рівень:
32.1-32.12
2 рівень:
32.15-32.31
3 рівень:
32.32-32.48
33. Випаровування та конденсація. Питома теплота випаровування:
Задачі для допитливих:
33.51-33.53
1 рівень:
33.1-33.11
2 рівень:
33.12-33.33
3 рівень:
33.34-33.50
Решебник гдз по Физике Збірник задач для 8 класса Ненашев 2011. Ответы на упражнения и задания на сайте ТопГДЗ из Физике Збірник задач 8 класса 2011 Ненашев І.Ю. позволят вам проверить правильность выполнения домашнего и школьного задания онлайн.