ГДЗ по Алгебре 9 класс Кравчук 2009

Авторы: Кравчук В.Р., Янченко Г.М., Пiдручна М.В.
Класс: 9
Предмет: Алгебра

Выберите подходящее издание решебника
  1. Алгебра 9 класс Кравчук 2009
  2. Алгебра 9 класс Кравчук 2009
  3. Алгебра 9 класс Кравчук 2009
  4. Алгебра 9 класс Кравчук 2009
Готовые задания
Логічні задачі:
1061 1062 1063 1064 1065 1066
Задачі підвищенної складності:
991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1. Числові нерівності:
Вправи для повторення:
26 27 28 29 Рівень А:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Рівень Б:
18 19 20 21 22 Рівень В:
23 24 25 Завдання для самоперевірки 1:
Рівень 1:
1 2 3 4 5 6 Рівень 2:
7 8 9 10 11 12 Рівень 3:
13 14 15 16 17 18 Рівень 4:
19 20 21 22 23 Завдання для самоперевірки 2:
Рівень 1:
1 2 3 4 5 6 Рівень 2:
7 8 9 10 11 Рівень 3:
12 13 14 15 16 Рівень 4:
17 18 19 20 21 2. Властивості числових нерівностей:
Вправи для повторення:
52 53 54 55 Рівень А:
30 31 32 33 34 35 36 37 Рівень Б:
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 До § 2. Квадратична функція:
1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1033 3. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразів:
Вправи для повторення:
79 80 81 82 Рівень А:
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Рівень Б:
68 69 70 71 72 73 74 75 Рівень В:
76 77 78 До § 3. Елементи прикладної математики:
1030 1031 1034 1035 1036 1037 1038 1040 1041 1034_2 Завдання для самоперевірки 3:
Рівень 1:
1 2 3 4 5 6 Рівень 2:
7 8 9 10 11 Рівень 3:
12 13 14 15 16 Рівень 4:
17 18 19 20 21 До § 4. Числові послідовності:
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 4. Нерівності з однією змінною. Числові проміжки:
Вправи для повторення:
102 103 104 105 Рівень Б:
99 100 101 Рівень А:
83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Завдання для самоперевірки 4:
Рівень 1:
1 2 3 4 5 6 Рівень 2:
7 8 9 10 11 Рівень 3:
12 13 14 15 16 Рівень 4:
17 18 19 20 21 Завдання для самоперевірки 5:
Рівень 1:
1 2 3 4 5 6 Рівень 2:
7 8 9 10 11 Рівень 3:
12 13 14 15 16 Рівень 4:
17 18 19 20 21 5. Розв'язування нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності:
Рівень В:
126 127 Рівень Б:
118 119 120 121 122 123 124 125 Рівень А:
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Вправи для повторення:
128 129 130 131 6. Лінійні неріності з однією змінною:
Рівень В:
151 152 153 154 Рівень Б:
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Рівень А:
132 133 134 135 136 137 138 139 140 Вправи для повторення:
155 156 157 158 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною:
Рівень В:
184 185 186 Рівень Б:
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 Рівень А:
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 Вправи для повторення:
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 8. Функція. Область визначення, область значень, графік функції:
Рівень В:
246 247 248 249 250 251 Рівень Б:
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 Рівень А:
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 Вправи для повторення:
225 252 253 254 9. Властивості функцій:
Рівень В:
271 272 273 274 275 Рівень Б:
263 264 265 266 267 268 269 270 Рівень А:
256 257 258 259 260 261 262 Вправи для повторення:
276 277 278 279 Задачі за курс алгебри 9 класу:
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 10. Перетворення графіків функцій:
Вправи для повторення:
297 298 299 300 Рівень А:
280 281 282 Рівень Б:
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 Рівень В:
294 295 296 12. Квадратична функція:
Вправи для повторення:
343 344 345 346 347 349 Рівень А:
317 318 319 320 321 322 Рівень Б:
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 Рівень В:
336 337 338 339 340 341 342 13. Нерівності другого степеня з одніею змінною:
Вправи для повторення:
375 376 377 378 379 380 Рівень А:
350 351 352 353 354 355 356 357 358 Рівень Б:
359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 Рівень В:
369 370 371 372 373 374 14. Розв'язування нерівностей методом інтервалів:
Вправи для повторення:
395 396 397 398 Рівень Б:
381 382 383 384 386 387 388 Рівень В:
389 390 391 392 393 394 15. Системи рівнянь із двома змінними:
Вправи для повтореня:
419 420 421 422 423 Рівень А:
399 400 401 402 403 404 405 406 Рівень Б:
407 408 409 410 411 412 413 414 Рівень В:
415 416 417 418 16. Розв'язування задач за допомогою систем рівнянь:
Вправи для повторення:
455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 Рівень А:
424 425 426 427 428 429 430 431 432 Рівень Б:
433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 Рівень В:
449 450 451 452 453 17. Математичне моделювання:
Вправи для повторення:
526 527 528 529 Рівень А:
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 Рівень Б:
513 514 515 516 517 518 519 Рівень В:
520 521 522 523 525 18. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків:
Вправи для повторення:
562 563 564 565 566 Рівень А:
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 Рівень Б:
544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 Рівень В:
554 555 556 557 558 559 560 561 19. Випадкові події. Імовірність випадкової події:
Вправи для повторення:
598 599 600 601 602 Рівень Б:
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 Рівень А:
567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 579 Рівень В:
589 590 591 592 593 594 595 596 597 20. Статистичні дані:
Вправи для повторення:
620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 643 644 645 646 647 Рівень А:
603 604 605 606 607 608 609 610 Рівень Б:
611 612 613 614 615 616 617 619 21. Числові послідовності. Способи задання послідовностей:
Рівень А:
648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 Рівень Б:
682 683 684 685 686 687 688 689 690 22. Арифметична прогресія та її властивості:
Рівень Б:
691 692 693 694 695 697 969 Рівень В:
698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 23. Формула n-го члена арифметичної прогресії:
Рівень А:
713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 24. Формула сумі перших n членів арифметичної прогресії:
Рівень А:
730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 Рівень Б:
740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 Рівень В:
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 25. Геометрична прогресія та її властивості:
Рівень А:
762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 Рівень Б:
775 776 777 778 779 780 Рівень В:
781 782 26. Формула n - го члена геометричної прогресії:
Вправи для повторення:
804 805 806 807 Рівень А:
783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 Рівень Б:
796 797 798 799 800 Рівень В:
801 802 803 27. Формула суми перших n членів геометричної прогресіїї:
Вправи для повторення:
822 823 824 825 Рівень А:
808 809 810 811 812 Рівень Б:
813 814 815 816 817 Рівень В:
818 819 820 921 28. Сума нескінченної геометричної прогресії :
Рівень А:
826 827 828 829 Рівень Б:
830 831 832 833 834 835 836 Рівень В:
837 838 839 840 841 842 843 29. Розв'язування задач, пов'язаних з арифметичною та геометричною прогресією:
Рівень А:
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 Рівень Б:
855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 11. Функція у = ах^2:
Вправи для повторення:
313 314 315 316 Рівень А:
301 302 303 304 305 306 Рівень Б:
307 308 309 310 Рівень В:
311 312
Решебник гдз по Алгебре для 9 класса Кравчук Янченко Пiдручна 2009. Ответы на упражнения и задания на сайте ТопГДЗ из Алгебре 9 класса 2009 Кравчук В.Р., Янченко Г.М., Пiдручна М.В. позволят вам проверить правильность выполнения домашнего и школьного задания онлайн.