ГДЗ по Химии 12-річна програма 9 класс Лашевська 2009

Авторы: Лашевська Г.А.
Класс: 9
Предмет: Химия

Готовые задания
Повторення основних питань курсу хіміі 8 класу:
§ 1. Склад і властивості основних класів неогранічних сполук:
Стор. 7 Стор. 8 Стор. 9 Стор. 10 Стор. 11 Стор. 12 Стор. 13 § 2. Хімічний зв'язок і будова речовин:
Стор. 15 Стор. 16 Стор. 18 Тема 1. Розчнини:
§ 3. Поняття про дисперсні системи:
2 3 § 4. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води:
5 6 7 § 5. Фізіко-хімічна суть процесу розчинення:
2 4 6 7 § 6. Розчинність, ії залежність від різних чинників. Насичені ненасичені розчини:
1 2 4 § 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 § 8. Виготовлення розчину. Значення розчинів у природі та житті людини:
1 2 3 4 5 6 § 9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація:
1 5 6 8 9 § 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах:
1 2 3 4 5 6 8 9 § 11. Ступінь дисоціаціі. Сильні й слабкі електроліті:
1 2 3 4 5 6 9 § 12. Реакціі обміну в розчинах електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння:
1 2 3 4 5 7 8 Тема 2. Хімічні реакціі:
§ 13. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками:
1 2 3 4 5 6 8 9 10 § 14. Окисно-відовні реакції:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 § 15. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом. Термохімічне рівняння:
4 5 7 8 § 16. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників:
7 8 § 17. Оборотні й необоротні реакціі:
4 5 Тема 3. Найважливіші органічні сполуки:
§ 18. Спільні й відмінні органічних сполук:
1 2 3 4 6 8 § 19. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії:
6 § 20. Метан:
1 2 3 5 10 § 21. Відношення об'ємів газів у хімічних реакціях:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 § 22. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви:
2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 § 23. Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану:
2 3 4 6 10 11 12 § 24. Етилен:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 § 25. Поняття про полімери. Застосування поліетилену:
1 2 3 4 7 § 26. Ацетилен:
1 2 3 4 6 8 9 10 § 27. Метанол, етанол, гліцерин:
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 § 29. Оцтова кислота:
2 3 4 § 30. Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири:
2 4 6 7 § 31. Жири- властивості, значення, застосування:
1 4 § 32. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза:
2 3 4 8 § 34. Амінооцтова кислота (гліцин):
1 3 5 6 7 8 9
Решебник гдз по Химии 12-річна програма для 9 класса Лашевська 2009. Ответы на упражнения и задания на сайте ТопГДЗ из Химии 12-річна програма 9 класса 2009 Лашевська Г.А. позволят вам проверить правильность выполнения домашнего и школьного задания онлайн.